Nhật ký hoạt động

07/12/2020

Nhà Bồ Đề quyên tặng vật phẩm

08/11/2020

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đài Loan đồng hành cùng trường đại học Khoa Học Kỹ Thuật Tỉnh Ngô tặng đồ dùng cho các em học sinh.

08/11/2020

Cứu trợ đồng bào miền Trung Việt Nam trong cơn hồng thủy [Hội hỗ trợ giao lưu văn hoá từ thiện Phật giáo Việt Nam- Đài Loan] hoan hỉ quyên góp, ni sư Thích Thuần Hải sẽ thay mặt phân phát

06/11/2020

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đài Loan đồng hành cùng đại học Khoa học & Công nghệ Đức Minh quyên tặng đồ dùng cho các em học sinh.

05/11/2020

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đài Loan quyên góp đồ dùng -Hiệp hội thúc đẩy quyền Yuepei thành phố Đào Viên

21/10/2020

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đài Loan quyên góp đồ dùng -Trường tiểu học Yongding, quận Shiding, thành phố Tân Đài Bắc

19/10/2020

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đài Loan quyên góp đồ dùng -Trường tiểu học Ruifang Yifang, thành phố Tân Đài Bắc

15/10/2020

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đài Loan quyên góp đồ dùng -Hiệp hội Triển vọng Nhân quyền của Cư dân Mới của Đài Loan

30/09/2020

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đài Loan quyên góp đồ dùng - Đài Loan quyên tặng cho Chùa Phổ Bi Việt Nam