HỌC VIỆN SEELOVE

Cô Bành Thục Mẫn

 

Chuyên môn

Tham vấn tâm lý

Kỹ năng xây dựng đội nhóm

Kĩ năng giao tiếp

Kỹ năng gắn kết

Phát triển mối quan hệ giữa các cá nhân

 

Giới thiệu

Con chiên ngoan đạo của Cơ Đốc giáo

Trước đây từng là Giám mục giảng dạy “Giáo dục chiến thắng” và tình nguyện viên tham vấn tâm linh  trong giáo hội

30 năm là tình nguyện viên giáo dục thanh thiếu niên và tham vấn tâm linh trong giáo hội

Sở trường là đào tạo nội bộ doanh nghiệp, từng công tác tại nhiều doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và cơ quan chính phủ của Trung Quốc 

Chuyên đào tạo cán bộ trung và cao cấp, tự tạo dựng một mô hình đào tạo quản lý chuyên sâu dễ hiểu, có hệ thống và được nhân rộng, được các chủ doanh

nghiệp đón nhận và công nhận. 

 

Kinh nghiệm

Chủ tịch Công ty TNHH Công nghệ Airbag  Đài Loan

Giáo viên đào tạo nội bộ đội ngũ kinh doanh cho một số công ty Nhật Bản

Giáo sư đặc biệt của Học viện Quản lý Kinh doanh Bắc Kinh

Giáo viên hướng dẫn đào tạo nội bộ một số đơn vị của chính quyền thành phố Bắc Kinh 

Trợ lý đặc biệt Chủ tịch công ty SeeLove tập đoàn Triển Vân