HỌC VIỆN SEELOVE

Thầy Kim Khai Văn

 

Chuyên môn

Kỹ năng xây dựng đội nhóm

Mô hình kinh doanh

Kỹ năng khích lệ đội nhóm

Văn hóa doanh nghiệp

Tài hùng biện có sức hút

 

Giới thiệu

Giám đốc điều hành học viện SeeLove

Sở trường là đào tạo kỹ năng đàm phán và quản lý quyết sách, từng ở Trung Quốc 10 năm, mỗi năm có hơn 200 buổi đào tạo doanh nghiệp và diễn thuyết, đều rất

đông người đến dự và nhận được đánh giá cao.

Phong cách giảng dạy hài hước, tạo hứng thú, nội dung bài giảng rõ ràng dễ hiểu, nhận xét độc đáo và phân tích sâu sắc, thường dẫn dắt học viên đi từ lý thuyết

đến thực hành, tiến tới củng cố sức mạnh doanh nghiệp, giúp học viên học hỏi được nhiều điều. Thầy là một nhà thực hành tư tưởng với nhiều kinh nghiệm thực

chiến vô cùng phong phú.

 

Kinh nghiệm

Giáo sư xuất sắc của Học viện Quản trị Kinh doanh Bắc Kinh

Tổng thư ký Chương trình Tiến sĩ cho các Chủ tịch của Học viện Quản trị Kinh doanh Bắc Kinh

Chủ tịch công ty đào tạo phát triển Bác Văn

Trợ lý đặc biệt Chủ tịch Tập đoàn Triển Vân