HỌC VIỆN SEELOVE

Thầy Uý Trì Kiềm

 

Chuyên môn

Tham vấn tâm lý

Kỹ năng xây dựng đội nhóm

Kĩ năng giao tiếp

Kỹ năng gắn kết

Phát triển mối quan hệ giữa các cá nhân

 

Giới thiệu

Giảng viên Học viện SeeLove

Nền tảng học thuật trước đây của thầy là triết học, hiện tại thầy chuyên nghiên cứu về sinh tử học và tang lễ,  từ trừu tượng đến cụ thể, từ lý thuyết đến thực tế,

thầy đều có cái nhìn sâu sắc hơn người, đi sâu vào chân lý của sinh tử và tang lễ, có hàng trăm bài phát biểu liên quan đến lĩnh vực này, tài hùng biện khéo léo

linh hoạt, hài hước, sống động và đầy cảm hứng, có hơn mười tác phẩm chuyên ngành và hơn một trăm bài luận văn.

 

Kinh nghiệm

Cố vấn tập đoàn Triển Vân

Phó giáo sư kiêm Giám đốc (nhiệm kỳ 2) trung tâm nghiên cứu sinh tử học, đại học Nam Hoa

Chủ nhiệm Khoa quản lý sinh tử, Đại học Nam Hoa (dự kiến thành lập)

Chủ tịch hội giáo dục tang lễ Trung Hoa

Ủy viên thẩm định các cơ sở tang lễ của nhiều quận (huyện), thành phố và ủy viên đánh giá, giám định ngành tang lễ

Phó Giáo sư ngành Chăm sóc sinh mệnh Trường cao đẳng y tế và quản lý điều dưỡng Nhân Đức