HỌC VIỆN SEELOVE

Thầy Lâm Văn Đức

 

Chuyên môn

Kỹ năng bán hàng

Kỹ năng giao tiếp và gắn kết đội nhóm

Thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao

Huấn luyện năng lực lãnh đạo xuất sắc

Kỹ năng diễn thuyết và ăn nói thu hút

 

Giới thiệu

Trưởng nhóm giảng viên học viện SeeLove

Trong suốt quá trình công tác, thầy đã thực hiện hơn 500 buổi diễn thuyết và đào tạo doanh nghiệp

Cũng như thường xuyên di chuyển giữa Đài Loan và Đại Lục để giảng dạy

Nội dung giảng dạy và diễn thuyết chuẩn xác, cùng lối trình bày hài hước đã dẫn dắt học viên và người nghe đưa ra những phán đoán lý tính, suy nghĩ cảm tính.

Kỹ năng giảng dạy thực tế của thầy được nhiều học viên vô cùng yêu thích, thầy là một giảng viên toàn diện với nhiều kinh nghiệm thực tế phong phú.

 

Kinh nghiệm

Giám đốc kinh doanh công ty SeeLove - tập đoàn Triển Vân

Giám đốc điều hành Công ty kỹ thuật y sinh Thiên Thai

Phó tổng giám đốc điều hành công ty Phúc Thái, tập đoàn Quốc Bảo

Giáo sư xuất sắc của Học viện Nghiên cứu Quản lý Kinh doanh Bắc Kinh

Giám đốc Tập đoàn Giáo dục Cự Ân Đặc Bắc Kinh