Nhật ký các hoạt động

Lễ cầu phúc tiêu tai giải nạn lũ lụt cho miền Trung Việt Nam,

cầu phúc tiêu tai cho các thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đài Loan.

Cầu cho thế giới bình an, chúng sinh an yên, bão lũ mau qua, dịch bệnh sớm bị tiêu trừ