Nhật ký các hoạt động

Công ty HAPPINESS CYCLE, hội cựu chiến binh Bác Ái cùng Hội Chữ thập đỏ Quận 1 phối hợp tổ chức hoạt động từ thiện

Buổi phát cơm từ thiện buổi tặng quà (gạo, dầu ăn, lạp xưởng, mì gói...)